Proces

Niezależnie od systemu w Hilow Solutions stosujemy ten sam schemat działania:

Analizujemy potrzebę klienta, następnie przedstawiamy swoją wizję. Stosujemy rozwiązania najbardziej spełniające oczekiwania.
Uzyskując konsensus, przystępujemy do projektowania.
Po zatwierdzeniu projektów oraz kosztów, ustalamy termin prac instalatorskich.
Wykonujemy instalacje struktury okablowania i dokonujemy jej odbioru.
Instalacje sprzętowe wykonujemy w końcowym etapie budowy, kładąc szczególną uwagę na estetykę.
Uruchamiamy system, przeprowadzamy szkolenia z zakresu jego działania.
Służymy także serwisem i wsparciem technicznym.